Veelgestelde vragen

– – – – – – ENGLISH VERSION BELOW – – – – – –

Hoe bereik ik jullie? (locatie: Den Haag)
We zijn onderdeel van Westvliet Family Sports & Health Club
Onze dojo (= judozaal) zit achterin het gebouw. Momenteel gebruiken wij de hoofdingang vóór de les. Hier kun je je QR code laten scannen bij de receptie. Na de les laten we alle judoka’s buitenom lopen (zodat er geen groepsmening plaatsvindt i.v.m. het covid-19 virus).
*Mocht je geen QR code willen/kunnen tonen dan kun je je kind buitenom brengen naar de les.

De kleedkamers zijn momenteel niet beschikbaar, omdat wij hier niet de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen. We vragen jullie hierom om de kinderen thuis al om te kleden.

Adres:
Westvlietweg 55,
2491 ED Den Haag
judo@westvliet.nl

Hoe bereik ik jullie? (locatie: Zoetermeer)
Wij hebben ook nog een locatie in Zoetermeer. Hier zijn wij onderdeel van De Leyens Fitness & Racketclub

Adres:
Saloméschouw 154

2726 JX Zoetermeer
judo@deleyens.nl

Wat trek ik mijn kind aan?
Je kunt het beste een lange trainingsbroek en shirt met lange mouwen aantrekken voor de proefles.

Hoe laat moet ik aanwezig zijn?
Het is voldoende om 5 minuten voor de les aanwezig te zijn.

Mag ik erbij blijven?
Het liefst willen we de ouders uit de zaal houden. Dit omdat we merken dat het kind pas écht los komt wanneer er geen ouder meer in de buurt is.

Covid-19 virus
In verband met het covid-19 virus geldt nu voor de proeflessen dat één ouder eventueel de eerste 10 minuten mee naar binnen mag, maar ALTIJD 1,5 meter afstand dient te houden van de kinderen, instructeurs en eventuele andere ouders.

Wat kost een lidmaatschap?
Meer informatie over onze lidmaatschapskosten vind je op onze inschrijfpagina.

JBN Lidmaatschap
Wij melden onze leerlingen aan bij de JBN. Hierdoor komt er naast de maandelijkse kosten (voor Westvliet) ook een jaarlijks bedrag bij voor het lidmaatschap aan de Bond. Voor meer informatie over het JBN Lidmaatschap kun je hun site bezoeken.


– – – – – – ENGLISH VERSION – – – – – –

How do I reach you? (location: The Hague)
We are part of Westvliet Family Sports & Health Club.
Our dojo (= judo hall) is at the back of the building. Currently we use the main entrance before the lesson (you have to show a QR code at the receiption) and at the end of the lessons all our judoka’s walk outside (so the different classes won’t mix because of the covid-19 virus).
*If you don’t want to show the QR code you can walk around the building and use the other entrance.

The changing rooms are currently not available, because we cannot guarantee the 1.5 meters distance here. We ask you to change at home.

Adres:
Westvlietweg 55,
2491 ED Den Haag
judo@westvliet.nl

How do I reach you? (location: Zoetermeer)
We also have a location in Zoetermeer. We are part of De Leyens Fitness & Racketclub

Adres:
Saloméschouw 154

2726 JX Zoetermeer
judo@deleyens.nl

What do I wear for the trial?
It is best to put on long sweatpants and a long-sleeved shirt for the trial lesson.

What time do I have to be there?
It is sufficient to be present 5 minutes before class.

Can I stay with my child during the trial?
We prefer to keep the parents out of the room/ class. This is because we notice that the child only really loosens up when there is no parent around.

Covid-19 virus
Because of the covid-19 virus, it now applies for the trial lessons that one parent may come in for the first 10 minutes, but ALWAYS must keep 1.5 meters away from the children, instructors and any other parents.

What are the costs of a membership?
More information about our membership fees can be found on our registration page.

JBN Membership
We register our students at the JBN. As a result, in addition to the monthly costs (for Westvliet), an annual amount is also added for membership to the JBN. For more information about the JBN Membership you can visit their website.